Modele socjalizacji model konfliktowy

Modèle konfliktowy już w samej nazwie zakłada istnienie konfliktu między potrzebami dziecka a wymaganiami Opiekuna. Jego zadaniem jest spowodowanie poprzez système nakazów je zakazów, Kar i nagród przyjęcie przez Dziecko niezgodnych z jego naturą zachowań, przyjętych przez normy i wzorce Społeczne. W tym modelu Wspólna Głośna Lektura w zależności OD II Może pełnić rolę nagrody lub też Kary. Modèle “lepienia z gliny” zwany też jest modelem zakazu. Zakłada, że Dziecko jest biernym, podatnym na zewnętrzne wpływy obiektem oddziaływania i na opiekunie Spółdzielnię ciężar pokierowania jego edukacją według wzorców wypracowanych przez Społeczeństwo. Kierunek i tempo Rozwoju dziecka uwarunkowane Jest le wykształcania nawyków, stosowanym schematem Kar i nagród Czy modelowaniem zachowań dziecka. W tym modelu à opiekun odwoływano o doborze książki, zgodnie z potrzebami dziecka. ALE potrzeby te definiuje właśnie opiekun. I dobór treści, je Czas Czytania oraz interprétation pozostają w gestii Opiekuna. W modelu tym nie ma miejsca na fantaszje dziecięce; Kontakt z książką podporządkowany jest programowi wychowawczemu. Modèle “laissez-faire” zwany też inacjay modelem przyzwolenia, zakłada, że rozwf dziecka przebiega spontanicznie, według Własnych wewnętrznych reguł i nie należy w niego ingerować. Rola opiekunów sprowadza się do pour atmosfery pozwalającej dziecku na podejmowanie takiej Aktywności, Jaka jest MU w danym czasie Potrzebna.

Opiekun Może udzielić dziecku Informacji zakazującej danej czynności, jedynie wówczas, Gdy OWA czynność łamie obowiązujące normy Społeczne. Według Tego modelu Dziecko samo decydowało par o tym, Czy ma ochotę posłuchać Czytania, Jak długo Ono ma trwać i w dowolnym momencie mogłoby odstąpić OD tej formy Aktywności. À Dziecko także odwoływano o wyborze livres według Własnych upodobań. Natomiast opiekun byłby jedynie “narzędziem” do Czytania, mającym niewielki Wpływ na rodzaj czytanych treści, częstotliwość i dłuĩć Czytania, un nawet na Możliwość zachęcających rozmów na temat przeczytanej lektury.

This entry was posted in Uncategorised.